BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Samorząd Studentów

Kolegium Samorządu Studentów

e-mail: biuro@samorzad.pw.edu.pl

Przewodniczący

e-mail: przewodniczacy@samorzad.pw.edu.pl

Wiceprzewodniczący

e-mail: wiceprzewodniczacy@samorzad.pw.edu.pl

Przewodnicząca Komisji Socjalnej

e-mail: ks@samorzad.pw.edu.pl

Przewodniczący Komisji Dydaktycznej

e-mail: kd@samorzad.pw.edu.pl

Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej

e-mail: kfg@samorzad.pw.edu.pl

Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej

e-mail: vkfg@samorzad.pw.edu.pl

Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej

e-mail: kwm@samorzad.pw.edu.pl

Przewodniczący Komisji Kultury

e-mail: kk@samorzad.pw.edu.pl

Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki

e-mail: ksit@samorzad.pw.edu.pl

Przewodnicząca Komisji Domów Studenckich

e-mail: kds@samorzad.pw.edu.pl

Przewodnicząca Komisji Promocji i Współpracy Zewnętrznej

e-mail: kpiwz@samorzad.pw.edu.pl

Przewodnicząca Komisji Kwaterunkowej

e-mail: kkw@samorzad.pw.edu.pl

Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej

Przewodniczący Komisji Cyfryzacji

e-mail: kc@samorzad.pw.edu.pl

Senator ds. Ruchu Naukowego

e-mail: senator.naukowy@samorzad.pw.edu.pl

Senator ds. Filii w Płocku

e-mail: senator.plock@samorzad.pw.edu.pl