BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej

Studenckie Koło Naukowe SONDA

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku
ul. Łukasiewicza 17 pok. 125 
09-400 Płock

tel. miejski: 24 367 22 38
fax: 24 367 22 38
e-mail: knsonda@wp.pl
Przewodnicząca:
Zuzanna Koźlińska

Zastępczyni przewodniczącej:
Klaudia Rybicka

Sekretarz:
Aleksandra Barylska

Opiekun Koła

dr Magdalena Kapela

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 101

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 248
e-mail: Magdalena.Kapela@pw.edu.pl

dr Anna Stępniak-Kucharska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 101

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 126
e-mail: Anna.Stepniak@pw.edu.pl