BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej

Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych

Wydział Transportu
ul. Koszykowa 75

e-mail: knestpw@gmail.com
www: knest.pw.edu.pl
Prezes:
Patrycja Czak

Wiceprezes:
Aleksandra Jarzębska

Skarbnik:
Oskar Dzierżanowski

Opiekunowie Koła

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. uczelni


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 220

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7752
e-mail: piotr.tomczuk@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Stypułkowski


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 220

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7752
e-mail: krzysztof.stypulkowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Andrzej Czerepicki, prof. uczelni


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 259

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6143
e-mail: andrzej.czerepicki@pw.edu.pl

dr inż. Marcin Koniak


Gmach Nowej Kreślarni, pok. 221

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7938
e-mail: marcin.koniak@pw.edu.pl