BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej

Koło Naukowe Budownictwa "Konstruktor"

Gmach Mechaniki
Al. Jachowicza 2/4 pok. 70b
09-400 Płock   

e-mail: knb@pw.plock.pl
Prezes:
Kinga Górecka

Wiceprezes:
Karolina Ryzińska

Skarbnik:
Weronika Stępińska

Opiekun Koła

dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 202

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 145
e-mail: Anna.Krawczynska@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Dzięgielewski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 203

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 147
e-mail: Andrzej.Dziegielewski@pw.edu.pl

dr inż. Małgorzata Wydra


09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 202

tel. wew.: (22) 234 + wew: 145
e-mail: Malgorzata.Wydra@pw.edu.pl