BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Uczelniane Centrum Badawcze Lotnictwa i Kosmonautyki / Dyrektor