•  

BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej / Dział Obsługi Doktorantów

Pracownicy Działu Obsługi Doktorantów

mgr Magdalena Pogorzelska - Szrajber


gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.20

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6330, 6404
e-mail: magdalena.szrajber@pw.edu.pl

mgr inż. Anna Ozdarska

pełnomocnik Kwestora ds. Szkół Doktorskich

gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.04

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6234
e-mail: anna.ozdarska@pw.edu.pl

mgr Marta Jadwidzic


gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.05

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7041
e-mail: marta.jadwidzic@pw.edu.pl

mgr Michał Morski


gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.05

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7041
e-mail: michal.morski@pw.edu.pl

mgr Izabela Kowalewska


gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.20

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6330, 6404
e-mail: izabela.kowalewska@pw.edu.pl

mgr Mariia Miedzybrodzka


gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.02

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1779
e-mail: mariia.miedzybrodzka@pw.edu.pl

lic. Martyna Wrzesień


gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.20

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6330, 6404
e-mail: martyna.wrzesien@pw.edu.pl

lic. Piotr Salamon


gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.03

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1496
e-mail: Piotr.Salamon@pw.edu.pl

mgr Marta Gaś


gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.04

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6234
e-mail: Marta.Gas@pw.edu.pl

mgr Kinga Piotrowska


gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.03

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1496
e-mail: Kinga.Piotrowska@pw.edu.pl