BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej

Dział Obsługi Doktorantów

GMACH "Rektorska 4"

ul. Rektorska 4

00-614 Warszawa

tel. miejski: 22 234 6330, 6404
e-mail: dod@pw.edu.pl

Kierownik Działu

mgr Anna Poskrobko

Kierownik Działu

gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.20

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6330, 6404
e-mail: Anna.Poskrobko@pw.edu.pl

Zastępca Kierownika

Pracownicy Działu Obsługi Doktorantów

mgr Izabela Kowalewska


gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.20

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6330, 6404
e-mail: Izabela.Kowalewska@pw.edu.pl

mgr Magdalena Pogorzelska-Szrajber


gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.20

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6330, 6404
e-mail: Magdalena.Szrajber@pw.edu.pl

lic. Martyna Wrzesień


gmach "Rektorska 4", ul. Rektorska 4, pok. 3.20

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6330, 6404
e-mail: Martyna.Wrzesien@pw.edu.pl