BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Budynek Sportowy
00-631 Warszawa
ul. Waryńskiego 12a

e-mail: swfis@pw.edu.pl
www: www.swfis.pw.edu.pl

Dyrektor

mgr Agnieszka Sikorska-Szyplińska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
tel. miejski: 228257286
e-mail: agnieszka.szyplinska@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki

e-mail: swfis@pw.edu.pl

mgr Artur Kopyt


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
tel. miejski: (22) 825 7286
e-mail: artur.kopyt@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Sportu

e-mail: swfis@pw.edu.pl

mgr Wiktor Tworzydło


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
tel. miejski: (22) 825 7286
e-mail: wiktor.tworzydlo@pw.edu.pl

Sekretariat

e-mail: swfis@pw.edu.pl

mgr Bożena Gronek

Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego

BUDYNEK SPORTOWY
00-631 Warszawa, ul. Waryńskiego 12a

 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
tel. miejski: 22 825 72 86
e-mail: bozena.gronek@pw.edu.pl

Maria Anna Lewandowska

Specjalista ds. administracyjnych

BUDYNEK SPORTOWY
00-631 Warszawa, ul. Waryńskiego 12a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
tel. miejski: 22 825 72 86
e-mail: maria.lewandowska@pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

Piotr Zając

Referent ds. finansowych

BUDYNEK SPORTOWY
00-631 Warszawa, ul. Waryńskiego 12a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375, 5376
tel. miejski: 22 825 72 86
e-mail: piotr.zajac@pw.edu.pl