BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Oficyna Wydawnicza PW

Dział Redakcyjno-Wydawniczy

Danuta Czudek-Puchalska


Budynek Oficyny Wydawniczej, pok. 201

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5065
e-mail: danuta.czudek-puchalska@pw.edu.pl

Teresa Małgorzata Woźniak


e-mail: teresa.wozniak@pw.edu.pl

Andrzej Kowalczyk


Budynek Oficyny Wydawniczej, pok. 203

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5505
e-mail: andrzej.kowalczyk@pw.edu.pl

Beata Zalewska-Kraśniewska


Budynek Oficyny Wydawniczej, pok. 202

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5369
e-mail: beata.krasniewska@pw.edu.pl

Urszula Mużyło


Budynek Oficyny Wydawniczej, pok. 316

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7305
e-mail: urszula.muzylo@pw.edu.pl

Piotr Rumniak


Budynek Oficyny Wydawniczej, pok. 216

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7029
e-mail: piotr.rumniak@pw.edu.pl