BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha / Dyrektor