•  

BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Dział Ochrony Własności Intelektualnej

Kierownik Działu

mgr inż. Tomasz Poczęsny


IV piętro, pok. 4.26

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1467
tel. kom: 885 881 399
e-mail: tomasz.poczesny@pw.edu.pl

Pracownicy Działu

dr Krzysztof Raszplewicz

główny specjalista ds. komercjalizacji

IV piętro, pok. 4.23

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7159
e-mail: krzysztof.raszplewicz@pw.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Maternicki

specjalista ds. komercjalizacji

IV piętro, pok. 4.23

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7159
e-mail: krzysztof.maternicki@pw.edu.pl

mgr Gabriela Barcińska

samodzielny referent ds. administracyjnych

IV piętro, pok. 4.23

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7159
e-mail: Gabriela.Barcinska@pw.edu.pl