•  

BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Dział Organizacyjny

Kierownik

mgr Joanna Otawska


tel. miejski: 22 182 11 73
tel. kom: 500 314 840
e-mail: joanna.otawska@pw.edu.pl

Pracownicy Działu

mgr Dorota Czamara

specjalista ds. finansowych
tel. miejski: 221821136
e-mail: dorota.czamara@pw.edu.pl

Agnieszka Kurowska

radca prawny
tel. miejski: 22 182 11 81
e-mail: agnieszka.kurowska@pw.edu.pl

Katarzyna Potera

specjalista ds. administracyjnych
pracownik obsługujący sprawy pracownicze (POSP)
tel. miejski: 22 182 11 85
tel. kom: 693 600 259
e-mail: katarzyna.potera@pw.edu.pl

Piotr Płoski

specjalista ds. administracyjnych
tel. kom: 693 600 285
e-mail: piotr.ploski@pw.edu.pl

Karolina Szabat

radca prawny
tel. miejski: 22 182 12 48
e-mail: karolina.szabat@pw.edu.pl

mgr Iwona Zduniak

specjalista ds. finansowych
tel. miejski: 22 182 13 76
e-mail: iwona.zduniak@pw.edu.pl