BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Obsługi Projektów

Dział Projektów Międzynarodowych

e-mail: dpm@pw.edu.pl

Kierownik Działu

mgr Edyta Czerwonka


pok. 5.20

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1480
e-mail: edyta.czerwonka@pw.edu.pl

Pracownicy Działu

mgr Roch Grabowski

Specjalista ds. projektów międzynarodowych

pok. 5.10

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1481
e-mail: roch.grabowski@pw.edu.pl

dr Aneta Milczarczyk

Specjalista ds. projektów międzynarodowych

pok. 5.12

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1489
e-mail: aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

Aleksander Molenda

Starszy referent ds. projektów międzynarodowych

pok. 5.10

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1482
e-mail: aleksander.molenda@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Nowak

Specjalista ds. projektów międzynarodowych

pok. 5.12

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5097
e-mail: agnieszka.nowak@pw.edu.pl

mgr Olga Sobczyk

Starszy specjalista ds. projektów międzynarodowych

pok. 5.10

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5819
e-mail: olga.sobczyk@pw.edu.pl