BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Obsługi Projektów

Dział Projektów Krajowych

p.o. Kierownik Działu

Bartosz Kosikowski


pok. 5.13

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6410
e-mail: bartosz.kosikowski@pw.edu.pl

Pracownicy Działu

mgr inż. Elżbieta Baranowska-Pytko

Specjalista ds. projektów krajowych

pok. 5.16

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6426
e-mail: elzbieta.pytko@pw.edu.pl

mgr Weronika Figurska

Specjalista ds. projektów krajowych

pok. 5.16

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5035
e-mail: weronika.figurska@pw.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Starszy specjalista ds.projektów krajowych

pok. 5.15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1374
e-mail: malgorzata.gronek@pw.edu.pl

mgr Anna Matsukevych

Specjalista ds.projektów krajowych

pok. 5.15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5744
e-mail: anna.matsukevych@pw.edu.pl

mgr Justyna Wojciechowska

Starszy specjalista ds.projektów krajowych

pok. 5.16

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5356
e-mail: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl