BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Obsługi Projektów / Dział Projektów Krajowych / Pracownicy Działu