•  

BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Obsługi Projektów

Dział Funduszy Strukturalnych

Kierownik Działu

mgr Magdalena Lipka-Chudzik


pok. 5.22

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6131
e-mail: magdalena.lipka@pw.edu.pl

Pracownicy Działu

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Główny specjalista ds. funduszy strukturalnych

pok. 5.31

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7198
e-mail: magdalena.mielniczuk@pw.edu.pl

mgr Marta Siewiera

Starszy specjalista ds. funduszy strukturalnych

pok. 5.31

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7199
e-mail: marta.siewiera@pw.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Specjalista ds. funduszy strukturalnych

pok. 5.33

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6450
e-mail: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl

mgr Elżbieta Śmietanka

Specjalista ds. funduszy strukturalnych

pok. 5.33

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5926
e-mail: elzbieta.smietanka@pw.edu.pl