•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki pozawydziałowe i międzywydziałowe

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Budynek Sportowy
00-631 Warszawa
ul. Waryńskiego 12a

Stadion Sportowy
02-554 Warszawa
ul. Batorego 12

e-mail: swfis@pw.edu.pl
www: www.swfis.pw.edu.pl

Kierownik

e-mail: swfis@swfis.pw.edu.pl

mgr Jacek Urbańczyk


Budynek Sportowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
tel. miejski: 22 825 72 86
e-mail: jacek.urbanczyk@pw.edu.pl

Zastępca Kierownika ds. Dydaktyki

e-mail: swfis@swfis.pw.edu.pl

mgr Dariusz Sońta


Budynek Sportowy

tel. wew.: (22) 234 + wew: 53-75, 53-76
tel. miejski: 825-72-86
e-mail: dariusz.sonta@pw.edu.pl

Sekretariat

e-mail: swfis@pw.edu.pl

mgr Bożena Gronek

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

BUDYNEK SPORTOWY
00-631 Warszawa, ul. Waryńskiego 12a

 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
tel. miejski: 22 825 72 86
fax: 22 825 72 86
e-mail: bozena.gronek@pw.edu.pl

Maria Anna Lewandowska

Specjalista ds. administracyjnych

BUDYNEK SPORTOWY
00-631 Warszawa, ul. Waryńskiego 12a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375
tel. miejski: 22 825 72 86
fax: 22 825 72 86
e-mail: maria.lewandowska@pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

Piotr Zając

Referent ds. finansowych

BUDYNEK SPORTOWY
00-631 Warszawa, ul. Waryńskiego 12a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5375, 5376
tel. miejski: 22 825 72 86
fax: 22 825 72 86
e-mail: piotr.zajac@pw.edu.pl