•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki pozawydziałowe i międzywydziałowe

Ośrodek Kształcenia na Odległość PW - OKNO PW

GMACH GŁÓWNY
00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1

inzynierskie@okno.pw.edu.pl
magisterskie@okno.pw.edu.pl
podyplomowe@okno.pw.edu.pl

fax: 022 234 50 04
e-mail: pomoc@okno.pw.edu.pl
www: www.okno.pw.edu.pl

Dyrektor

doc. dr inż. Elżbieta Piwowarska


Gmach Główny, pok. 324

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5784
e-mail: elzbieta.piwowarska@pw.edu.pl

Pracownicy Ośrodka

lic. Bożena Dybicz

Studia Magisterskie
Studia Podyplomowe

Gmach Główny, pok. 324

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5785
e-mail: bozena.dybicz@pw.edu.pl

mgr Mariola Godziemba-Maliszewska

Księgowość

Gmach Główny PW, pok. 324 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6135
e-mail: mariola.maliszewska@pw.edu.pl

mgr inż. Marcin Godziemba-Maliszewski

Główny specjalista ds. Informatyki

Gmach Główny, pok 324A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5176
e-mail: marcin.maliszewski@pw.edu.pl

mgr Elżbieta Latos

Studia Inżynierskie

Gmach Główny, pok. 324

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7770
e-mail: elzbieta.latos@pw.edu.pl

mgr Izabela Maleńczyk

Informacja i marketing

Gmach Główny, pok. 324

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5784
e-mail: izaleba.malenczyk@pw.edu.pl

Katarzyna Pomaska

Sekretariat

Gmach Główny, pok. 324

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5785
e-mail: katarzyna.pomaska@pw.edu.pl

inż. Tomasz Radwański

Starszy specjalista ds. Informatyki

Gmach Główny, pok. 324A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5176
e-mail: tomasz.radwanski@pw.edu.pl

Radosław Sobieraj

Dział IT

Gmach Główny, pok. 324A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5176
e-mail: radoslaw.sobieraj@pw.edu.pl

mgr Agata Sroczyńska

Pełnomocnik Kwestora

Gmach Główny, pok. 324

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6135
e-mail: agata.sroczynska@pw.edu.pl

Rada Programowa

doc. dr inż. Elżbieta Piwowarska, elzbieta.piwowarska@.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski, sto@iem.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek, j.kurek@mchtr.pw.edu.pl
dr inż. Kinga Kurowska, kinga.kurowska@pw.edu.pl
prof. dr hab. Remigiusz Rak, rakrem@iem.pw.edu.pl
mgr inż. Andrzej Zajkowski, andrzej.zajkowski@pw.edu.pl
dr hab. inż. Andrzej Zalewski, a.zalewski@ia.pw.edu.pl