BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Zespół Domów Studenckich / Pracownicy / Centrum Kwaterunkowe - Bank Miejsc