BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Zespół Domów Studenckich

Dom Studencki "Żaczek"

ul. Wołoska 141A
02-507 Warszawa

e-mail: portiernia.zaczek@pw.edu.pl

Administrator obiektu

inż. Aaron Szymański


DS Żaczek, pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8888; 8606
tel. miejski: 22 845 47 89; 22 845 34 23
fax: 22 845 31 92
e-mail: aaron.szymanski@pw.edu.pl

Kwaterunek

Małgorzata Pawłow


DS Żaczek, pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8888; 8606
tel. miejski: 22 845 47 89; 22 845 34 23
fax: 22 845 31 92
e-mail: malgorzata.pawlow@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjni

Julia Łuciuk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8888, 8606
e-mail: julia.luciuk@pw.edu.pl

Pracownicy Domu Studenckiego

Monika Dutkiewicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8989, 8998

Kazimierz Mroczek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8989,8998
tel. miejski: 22 646 56 84

Stepaniya Okhabska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8900
tel. miejski: 22 646 56 82

Robert Okoński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8900
tel. miejski: 22 646 56 82

Aleksandra Mędyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8900

Arkadiusz Borejko


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8989,8998

Stefania Koper


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8989, 8998

Teresa Łubik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8989, 8998

Adam Staśczak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8900
tel. miejski: 22 646 56 82

Wiesława Wacławik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 646 56 82
tel. kom: 8900

Anna Wielądek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 8989, 8998