BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Zespół Domów Studenckich

Dom Studencki "Riviera"

ul. Waryńskiego 12
00-631 Warszawa

Administrator obiektu

Michał Waś


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9881
e-mail: michal.was@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjni

Karolina Ruszkowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9881
tel. miejski: 22 825 25 97
e-mail: karolina.ruszkowska@pw.edu.pl

Pracownicy obsługi

Jacek Giziński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9872

Rafał Nowicki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9876

Marek Szymaniak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9872

Jolanta Wójcikowska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9877

Pracownicy portierni

Robert Michalik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9883

Dorota Puchalska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9883

Włodzimierz Sawicki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9883

Dariusz Walicki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9883

Zygmunt Zreda


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9883