BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Zespół Domów Studenckich

Dom Studencki "Mikrus"

ul. Waryńskiego 10
00-631 Warszawa

e-mail: portiernia.mikrus@pw.edu.pl

Administrator obiektu

Michał Waś


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9881
e-mail: michal.was@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjni

Anna Jaroś


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9861
e-mail: anna.jaros@pw.edu.pl

Beata Rokicka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9861
e-mail: beata.rokicka@pw.edu.pl

Katarzyna Trzoch


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9861
e-mail: katarzyna.trzoch@pw.edu.pl

Pracownicy obsługi

Krzysztof Witkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9865

Pracownicy portierni

Aneta Jarka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9863

Piotr Jarka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9863

Anna Misior


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9863

Grażyna Nowacka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9863

Małgorzata Terlecka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9863