BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Zespół Domów Studenckich / Dom Studencki "Bratniak - Muszelka"