BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Zakład Konserwacyjno-Remontowy

Grupa Robót Sanitarnych ZKR PW

Zgłaszanie awarii i napraw
Teren Główny
tel. wew.7053
tel. wew.7467

kom. 603 610 394

Teren Południowy
tel. wew. 8429
kom. 603 610 463

Teren Osiedle Akademicka
tel. wew. 4402

Kierownik Grupy Robót Sanitarnych ZKR PW

mgr inż. Adam Burakowski


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 146a
ul. Noakowskiego 18/20, 00-668 Warszawa

tel. wew.: (22) 234 + wew: 50 61
tel. kom: 603 610 275
e-mail: adam.burakowski@pw.edu.pl

Samodzielny Referent ds. Technicznych

Danuta Gawraczyńska


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 140

tel. wew.: (22) 234 + wew: 70 53
e-mail: danuta.gawraczynska@pw.edu.pl

Pracownicy - Teren Główny

Paweł Deputowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 74 67

Tomasz Gładysz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 74 67

Dariusz Głębicki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 74 67

Mirosław Jurkiewicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 74 67

Przemysław Kaczor


tel. wew.: (22) 234 + wew: 74 67

Stanisław Krupiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 74 67

Witold Modelewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 74 67

Wiesław Oleksa


tel. wew.: (22) 234 + wew: 74 67

Krzysztof Osiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 74 67

Bolesław Otowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 74 67

Władysław Składanek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 74 67

Piotr Stopczyński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 74 67

Zdzisław Tymiński


tel. wew.: (22) 234 + wew: 74 67

Pracownicy - Teren Osiedle Akademicka

Andrzej Jurek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 44 02

Krzysztof Szyszka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 44 02

Jerzy Pólkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 44 02

Pracownik - Teren Południowy

Wiesław Skonieczny


tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 29
tel. kom: 603 610 463