BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Zakład Konserwacyjno-Remontowy

Grupa Robót Elektrycznych ZKR PW

tel. miejski: 603 610 294
tel. wew.: 6599
Zgłaszanie awarii i napraw
Teren Główny
tel. wew. 6599
kom. 0 603 610 294
Teren Południowy
tel. wew. 8479
kom. 0 603 610 352

Kierownik Grupy Robót Elektrycznych

inż. Artur Odrzygoski-Sznitowski


Gmach Biurowy (wejście od ulicy)

tel. wew.: (22) 234 + wew: 65 99, 50 69
tel. kom: 603 610 238
e-mail: Artur.Sznitowski@pw.edu.pl

Specjalista ds. Technicznych

Pracownicy - Teren Główny

Paweł Bandurski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 65 99

Grzegorz Kociszewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 65 99

Andrzej Rokita


tel. wew.: (22) 234 + wew: 65 99

Wiesław Schabek


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6599

Sławomir Sulkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 65 99

Pracownicy - Teren Południowy

Krzysztof Orłowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 79

Andrzej Ogrodnik


tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 79