BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Kwestura / Dział Płac

Pracownicy działu

mgr Małgorzata Bryzek


Gmach Biurowy, pok. 408

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6214
e-mail: Malgorzata.Bryzek@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Gałecka


Gmach Biurowy, pok. 408

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6214
e-mail: Katarzyna.Galecka@pw.edu.pl

Małgorzata Godlewska


Gmach Biurowy, pok. 416

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5114
e-mail: Malgorzata.Chojnacka@pw.edu.pl

mgr Ewa Kałużna


Gmach Biurowy, pok. 416

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6401
e-mail: Ewa.Kaluzna@pw.edu.pl

Urszula Kamińska


Gmach Biurowy, pok. 406

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6344
e-mail: Urszula.Kaminska@pw.edu.pl

mgr Dorota Kostaniak


Gmach Biurowy, pok. 408

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6214
e-mail: Dorota.Kostaniak@pw.edu.pl

mgr Lidia Kostrzewa


Gmach Biurowy, pok. 410

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6005
e-mail: Lidia.Rektus@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Krawiecka


Gmach Biurowy, pok. 410

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6444
e-mail: Katarzyna.Krawiecka@pw.edu.pl

Małgorzata Kuk


Gmach Biurowy, pok. 411

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6282
e-mail: Malgorzata.Kuk@pw.edu.pl

mgr Anna Kuklewska


Gmach Biurowy, pok. 412

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6555
e-mail: Anna.Kuklewska@pw.edu.pl

Elżbieta Macińska


Gmach Biurowy, pok. 412

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6555
e-mail: Elzbieta.Macinska@pw.edu.pl

Katarzyna Matusik


Gmach Biurowy, pok. 417

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6412
e-mail: Katarzyna.Matusik@pw.edu.pl

mgr Bogusława Michalska


Gmach Biurowy, pok. 410

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1403
e-mail: Boguslawa.Michalska@pw.edu.pl

Lena Murawska-Riedel


Gmach Biurowy, pok. 417

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6073
e-mail: Lena.Riedel@pw.edu.pl

Małgorzata Olczak


Gmach Biurowy, pok. 406

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6344
e-mail: Malgorzata.Olczak@pw.edu.pl

Beata Podymniak


Gmach Biurowy, pok. 419

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6368
e-mail: Beata.Podymniak@pw.edu.pl

Monika Sabry


Gmach Biurowy, pok. 416

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5114
e-mail: Monika.Sabry@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Situmorang

obsługa umów cywilno-prawnych

Gmach Biurowy, pok. 413

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6246
fax: 022 234 51 14
e-mail: niegosia@ca.pw.edu.pl

Anna Stoń


Gmach Biurowy, pok. 419

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6368
e-mail: Anna.Ston@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Wałachowska


Gmach Biurowy, pok. 410

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6444
e-mail: Malgorzata.Walachowska@pw.edu.pl

Katarzyna Zych


Gmach Biurowy, pok. 419

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6368
e-mail: Katarzyna.Zych@pw.edu.pl