BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Biuro Spraw Osobowych

Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa

Zespół ds. rekrutacji
e-mail: rekrutacja.bso@pw.edu.pl

e-mail: sekretariat.bso@pw.edu.pl

Kierownik

mgr Agata Kujawa


Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20, kl. A-B, p. 226

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6243
tel. miejski: (22) 628-73-41
fax: (22) 234-62-88
e-mail: Agata.Kujawa@pw.edu.pl

Zastępca Kierownika

mgr Anita Wierzbicka


Gmach Biurowy, pok. 226
00-668 Warszawa
ul. Noakowskiego 18/20

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6286
tel. miejski: 22 628 73 41
fax: 22 234 62 88
e-mail: Anita.Wierzbicka@pw.edu.pl

Sekretariat

e-mail: sekretariat.bso@pw.edu.pl

mgr Karolina Karolik

referent ds. administracyjnych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 62-43
tel. miejski: 22/628-73-41
fax: 22/234-62-88
e-mail: Karolina.Karolik@pw.edu.pl

Pracownicy Biura

mgr Renata Adamek

specjalista ds. pracowniczych

Gmach Biurowy, pok. 221

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6307
e-mail: Renata.Adamek@pw.edu.pl

mgr Justyna Burchart

starszy specjalista ds. pracowniczych

Gmach Biurowy, pok. 220

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6459, 6280
e-mail: Justyna.Burchart@pw.edu.pl

Sylwia Burchart

referent ds. pracowniczych

Gmach Biurowy, pok. 221

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6037
e-mail: Sylwia.Zoladek@pw.edu.pl

Edyta Chróścik

specjalista ds. pracowniczych

Gmach Biurowy, pok. 227

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6429
e-mail: edyta.chroscik@pw.edu.pl

mgr Aneta Grzębkowska

specjalista ds. pracowniczych

Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, kl. A-B, p. 220

tel. wew.: (22) 234 + wew: 64-59, 62-80
e-mail: Aneta.Grzebkowska@pw.edu.pl

mgr Monika Jobczyk

specjalista ds. rekrutacji

Gmach Biurowy, pok. 222

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1584
e-mail: Monika.Jobczyk@pw.edu.pl

mgr Beata Kander

specjalista ds. pracowniczych

Gmach Biurowy pok. 228

tel. wew.: (22) 234 + wew: 62-53
e-mail: beata.kander@pw.edu.pl

mgr Joanna Konopka

specjalista ds. pracowniczych

Gmach Biurowy, pok. 227

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5782
e-mail: Joanna.Konopka@pw.edu.pl

mgr Małgorzata Lipińska

starszy specjalista ds. pracowniczych

Gmach Biurowy, pok. 218

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7192
e-mail: Malgorzata.Lipinska@pw.edu.pl

mgr Krzysztof Mikulski

specjalista ds. ZUS

Gmach Biurowy, pok. 211

tel. wew.: (22) 234 + wew: 15-83
e-mail: Krzysztof.Mikulski@pw.edu.pl

Wioletta Nowakowska

specjalista ds. pracowniczych

Gmach Biurowy pok. 221

tel. wew.: (22) 234 + wew: 60-37
e-mail: Wioletta.Nowakowska@pw.edu.pl

Małgorzata Olszowy

specjalista ds. pracowniczych

Gmach Biurowy, pok. 218

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6583
e-mail: Malgorzata.Olszowy@pw.edu.pl

Lidia Osiecka

specjalista ds. pracowniczych

Gmach Biurowy, pok. 225

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6430
e-mail: Lidia.Osiecka@pw.edu.pl

mgr Monika Oszako

specjalista ds. pracowniczych

Gmach Biurowy, pok. 225

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6430
e-mail: Monika.Oszako@pw.edu.pl

mgr Marta Piasecka

specjalista ds. pracowniczych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 62-83
fax: 22/234-62-88
e-mail: Marta.Piasecka@pw.edu.pl

mgr Grzegorz Rodziewicz

specjalista ds. analiz i rozliczeń czasu pracy

Gmach Biurowy, pok. 211

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5975
e-mail: Grzegorz.Rodziewicz@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Supeł

specjalista ds. pracowniczych

Gmach Biurowy, pok. 223

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6283
e-mail: Agnieszka.Supel@pw.edu.pl

Monika Urbańska

specjalista ds. pracowniczych

Gmach Biurowy, pok. 228

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6678
e-mail: Monika.Urbanska@pw.edu.pl

mgr Dorota Wąsowska

starszy specjalista ds. pracowniczych

Gmach Biurowy, pok. 227

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6429
e-mail: Dorota.Wasowska@pw.edu.pl

Karina Wierzbicka

specjalista ds. rekrutacji

Gmach Biurowy, pok. 222

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1584
e-mail: Karina.Wierzbicka@pw.edu.pl

mgr Danuta Wilczek

specjalista ds. pracowniczych

Gmach Biurowy, pok. 220

tel. wew.: (22) 234 + wew: 62-80
e-mail: Danuta.Wilczek@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Wojtkowska

specjalista ds. pracowniczych

Gmach Biurowy, pok. 228

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6253
e-mail: Agnieszka.Wojtkowska@pw.edu.pl

Martyna Żurek

Referent ds. administracyjnych

Gmach Biurowy, pok. 222

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22/234 15-84
e-mail: martyna.zurek@pw.edu.pl