BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Biuro Komunikacji i Promocji

Kierownik

mgr Krzysztof Szymański

Rzecznik prasowy

Gmach Główny, pok. 148

tel. kom: +48 601 830 028
e-mail: krzysztof.szymanski@pw.edu.pl

Pracownicy Biura

mgr inż. arch. Stefan Drewiczewski

Starszy specjalista ds. grafiki komputerowej
e-mail: stefan.drewiczewski@pw.edu.pl

mgr Anna Dziubińska

Specjalista ds. komunikacji
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5111
e-mail: anna.dziubinska2@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Golińska

Specjalista ds. grafiki i promocji
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1462
e-mail: katarzyna.golinska@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Kapela

Specjalista ds. promocji
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5111
e-mail: agnieszka.kapela@pw.edu.pl

mgr Magdalena Krajewska

Starszy specjalista ds. promocji
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5733
e-mail: magdalena.krajewska@pw.edu.pl

mgr Monika Majchrzyk

Specjalista ds. promocji
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1462
e-mail: monika.majchrzyk@pw.edu.pl

mgr inż. Piotr Malczewski

Specjalista ds. komunikacji
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5111
e-mail: piotr.malczewski@pw.edu.pl

mgr Bartosz Matejko

Specjalista ds. komunikacji

Gmach Rektorska 4
ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5988
e-mail: bartosz.matejko@pw.edu.pl

mgr Kamil Nowelli

Specjalista ds. marketingu
tel. miejski: (22) 234 7181
e-mail: kamil.nowelli@pw.edu.pl

Maciej Stępnik

Referent ds. promocji/fotograf
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7181
e-mail: maciej.stepnik@pw.edu.pl

mgr Maria Żebrowska

Specjalista ds. administracyjnych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5733
e-mail: maria.zebrowska@pw.edu.pl