BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji Filii w Płocku / Zastępca Kanclerza PW ds. Filii w Płocku / Sekretariat