•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji Filii w Płocku

Dział Technik Informatycznych i Multimedialnych

GMACH GŁÓWNY
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17

Kierownik

Pracownicy działu

Łukasz Jasiński

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 30 D

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 171
e-mail: Lukasz.Jasinski@pw.edu.pl

mgr Krzysztof Kowalczyk

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 108

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 215
e-mail: Krzysztof.Kowalczyk@pw.edu.pl

Kamil Miłkowski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 30 D

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 171, 148
e-mail: Kamil.Milkowski@pw.edu.pl

mgr Kamil Suchwałko

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 215
e-mail: Kamil.Suchwalko@pw.edu.pl

mgr inż. Jarosław Wasilewski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 30 D

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 171, 148
e-mail: Jaroslaw.Wasilewski@pw.edu.pl