BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji Filii w Płocku

Dział Spraw Osobowych

GMACH GŁÓWNY
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17

Kierownik

mgr Ewa Nowatorska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 112

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 261
e-mail: Ewa.Nowatorska@pw.edu.pl

Pracownicy działu

mgr inż. Paulina Bąbalicka

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 112

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 132
e-mail: Paulina.Babalicka@pw.edu.pl

mgr Ewa Nowatorska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 112

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 261
e-mail: Ewa.Nowatorska@pw.plock.pl

mgr Justyna Piotrowska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 112

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 132
e-mail: justyna.piotrowska@pw.edu.pl