BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji Filii w Płocku / Dom Studencki "Wcześniak" / Kierownik