BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji Filii w Płocku / Akademickie Centrum Kultury / Zespół Tańca Ludowego „Masovia”