•  

BIP PW / Skład osobowy / Administracja Centralna

Dział Socjalny

GMACH BIUROWY
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa

Kierownik

mgr Beata Jankowska


Gmach Biurowy, kl. B, pok. 119

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6053
e-mail: beata.jankowska@pw.edu.pl

Zastępca kierownika ds. finansowych - pełnomocnik Kwestora

mgr Ewa Rojek


Gmach Biurowy, kl. B, pok. 117

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6090
fax: (22) 234 60 90
e-mail: ewa.rojek@pw.edu.pl

Sekretariat

mgr Halina Domaszczyńska

specjalista

Gmach Biurowy, kl. B, pok. 117

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6053
tel. miejski: 22 234 6053
fax: 22 234 6090
e-mail: halina.domaszczynska@pw.edu.pl

Pracownicy działu

mgr Marta Bilicka

specjalista

Gmach Biurowy klatka B, pok.117

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1323
e-mail: Marta.Bilicka@pw.edu.pl

mgr Danuta Dumała

główny specjalista ds.administracyjnych

Gmach Biurowy kl. A, pok. 113

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6245
e-mail: danuta.dumala@pw.edu.pl

Agnieszka Kaczmarczyk

starszy referent

Gmach Biurowy kl. A, pok. 111

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6205
e-mail: agnieszka.kaczmarczyk@pw.edu.pl

Teresa Podlewska

specjalista

Gmach Biurowy kl. A, pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6235
e-mail: teresa.podlewska@pw.edu.pl

lic. Monika Sosna

starszy referent

Gmach Biurowy kl. A, pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6055
e-mail: monika.sosna@pw.edu.pl

mgr Jacek Trojanowski

główny specjalista

Gmach Biurowy, kl. A, pok. 115

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6474
fax: (22) 234 60 90
e-mail: jacek.trojanowski@pw.edu.pl