•  

BIP PW / Skład osobowy / Administracja Centralna

Dział Obsługi Doktorantów

GMACH "PAŁACYK"

ul. Koszykowa 80

02-008 Warszawa

tel. miejski: 22 234 6330
e-mail: dod@pw.edu.pl

Kierownik Działu

mgr Anna Poskrobko

Kierownik Działu

Gmach "Pałacyk"

ul. Koszykowa 80

pok. 1

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1496
e-mail: anna.poskrobko@pw.edu.pl

Zastępca Kierownika

mgr Magdalena Skibicka


Gmach "Pałacyk"

ul. Koszykowa 80

pok. 3

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7041
e-mail: magdalena.skibicka@pw.edu.pl

Pracownicy Działu Obsługi Doktorantów

mgr Magdalena Pogorzelska - Szrajber


Gmach "Pałacyk"

ul. Koszykowa 80

pok. 4

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6330, 6404
e-mail: magdalena.szrajber@pw.edu.pl

mgr inż. Anna Ozdarska


Gmach "Pałacyk"

ul. Koszykowa 80

pok. 4

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6330. 6404
e-mail: Anna.Ozdarska@pw.edu.pl

mgr Dorota Więckowska-Turek


gmach "Pałacyk", ul. Koszykowa 80, pok. 3

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7041
e-mail: dorota.wieckowska@pw.edu.pl