•  

BIP PW / Skład osobowy / Administracja Centralna

Dział Nadzoru Inwestorskiego

GMACH BIUROWY
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa

Kierownik

mgr inż. Krzysztof Sucharda

godz. pracy: 8-16

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 243

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5058, 6223
fax: 22 234 65 00
e-mail: krzysztof.sucharda@pw.edu.pl

Sekretariat

mgr Iwona Pietrzak

godz. pracy: 8-16

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 243a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6223, 5058
fax: 22 234 65 00
e-mail: iwona.pietrzak@pw.edu.pl

Specjalista ds. ewidencji i rozliczeń robót inwestycyjnych i remontowych

Hanna Duch

godz. pracy: 8-16

Gmach Biurowy, kl. C.pok. 243 b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6237
e-mail: hanna.duch@pw.edu.pl

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Branża budowlana

inż. Bernard Głuszek

godz. pracy: 8-16

Gmach Biurowy kl. C pok. 241 b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6019
e-mail: bernard.gluszek@pw.edu.pl

inż. Wojciech Łukawski

godz. pracy: 8-16

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 244

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6338
e-mail: wojciech.lukawski@pw.edu.pl

Branża elektryczna

inż. Jerzy Wiśniewski

godz. pracy: 8-16

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 242

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6334
e-mail: jerzy.wisniewski@pw.edu.pl

Branża sanitarna

mgr inż. Piotr Affek

godz. pracy: 8-16

Gmach Biurowy, kl.C pok. 240

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5042
e-mail: piotr.affek@pw.edu.pl

mgr inż. Jerzy Sztajerwald

godz. pracy: 8-16

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 242

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6336
e-mail: jerzy.sztajerwald@pw.edu.pl

Pracownicy działu

mgr inż. Piotr Affek

godz. pracy: 8-16

Gmach Biurowy, kl.C pok. 240

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5042
e-mail: piotr.affek@pw.edu.pl

Hanna Duch

godz. pracy: 8-16

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 243b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6237
e-mail: hanna.duch@pw.edu.pl

inż. Bernard Głuszek

godz. pracy: 8-16

Gmach Biurowy kl. C pok. 241 b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6019
e-mail: bernard.gluszek@pw.edu.pl

inż. Wojciech Łukawski

godz. pracy: 8-16

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 244

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6338
e-mail: wojciech.lukawski@pw.edu.pl

mgr Iwona Pietrzak

godz. pracy: 8-16

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 243a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6223, 5058
fax: 22 234 65 00
e-mail: iwona.pietrzak@pw.edu.pl

mgr inż. Krzysztof Sucharda

godz. pracy: 8-16

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 243

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5058, 6223
fax: 22 234 65 00
e-mail: krzysztof.sucharda@pw.edu.pl

mgr inż. Jerzy Sztajerwald

godz. pracy: 8-16

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 242

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6336
e-mail: jerzy.sztajerwald@pw.edu.pl

inż. Jerzy Wiśniewski

godz. pracy: 8-16

Gmach Biurowy, kl. C, pok. 242

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6334
e-mail: jerzy.wisniewski@pw.edu.pl