•  

BIP PW / Skład osobowy / Administracja Centralna

Biuro ds. Przyjęć na Studia

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1, p. 66
00-661 Warszawa

Kierownik

dr inż. Zdzisław Mączeński


Gmach Główny, pok. 66

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5087
tel. miejski: 22 629 60 70
fax: 22 234 74 29
e-mail: zdzislaw.maczenski@pw.edu.pl

Pracownicy Biura

Dorota Przyłuska


Gmach Główny, pok. 66

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7412
tel. miejski: 22 629 60 70
fax: 22 234 74 29
e-mail: dorota.przyluska@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Szewczuk


Gmach  Główny, pok. 66

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7412
fax: 22 234 74 29
e-mail: katarzyna.szewczuk@pw.edu.pl

dr inż. Bohdan Utrysko


Gmach Główny, pok. 220

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7985
tel. miejski: 22 629 60 70
fax: 22 234 74 29
e-mail: bohdan.utrysko@pw.edu.pl

mgr Anna Żaboklicka


Gmach Główny, pok. 66

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7412
fax: 22 234 74 29
e-mail: anna.zaboklicka@pw.edu.pl