•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

Starszy specjalista naukowo-techniczny - Wydział Inżynierii Materiałowej

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego specjalisty naukowo-technicznego w pełnym wymiarze czasu pracy do realizacji projektu: „MXenzymy jako nowa generacja nanozymów opartych na dwuwymiarowych materiałach MXenes” w Wydziale Inżynierii Materiałowej

 

Opis zadań:

Projektowanie i charakteryzacja MXenzymów oraz analiza ich aktywności enzymatycznej względem ROS, interferencji względem aktywności enzymatycznej, selektywności, ochrony DNA przed stresem oksydacyjnym oraz wpływu zmian parametrów środowiska pracy na aktywność MXenzymów.

 

Postdoc powinien posiadać:

 • szeroką wiedzę w dziedzinie chemii i inżynierii materiałowej, w szczególności
  w zakresie syntezy i charakteryzacji nowych dwumiarowych struktur karbidków/azotków lekkich metali przejściowych (tzw. Faz MXenes);
 • doświadczenie w prowadzeniu badań właściwości powierzchniowych kryształów 2D faz MXenes w układach koloidalnych, poparte współautorstwem w publikacjach naukowych w tej dziedzinie;
 • doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych i rozpowszechnianiu wyników realizacji projektów na konferencjach naukowych, a także uczestnictwo w projektach badawczych;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w szczególności pozwalającą na samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych i prezentację ustną wyników badań;
 • dorobek naukowy potwierdzający posiadane doświadczenie i umiejętności w zakresie charakteryzacji morfologii materiałów o strukturze 2D, w szczególności charakteryzacji właściwości fizykochemicznych faz MXenes, z wykorzystaniem zaawansowanych technik np. FTIR, UV-Vis, HR-TEM, XPS;
 • Postdoc powinien charakteryzować się wysokim poziomem samodzielności
  i rzetelności, a także silną motywacją do realizacji badań naukowych.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • CV (zawierające dotychczasowe osiągnięcia naukowe w tym: publikacje w renomowanych
  i zagranicznych czasopismach naukowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, stażach, szkoleniach oraz zdobyte wyróżnienia), opatrzone klauzulą przetwarzania danych osobowych.

 

 • Odpis dyplomu doktorskiego lub potwierdzenie o zamknięciu doktorskiego przewodu, poświadczone przez Jednostkę Organizacyjną/Promotora pracy.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV oraz list motywacyjny)
na adres: agnieszka.jastrzebska@pw.edu.pl w terminie do dnia 27 września 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 15.09.2022

Wprowadził(a) do BIP: Redaktor SO BSO

w dniu: 15.09.2022 11:36

Zaktualizował(a): Redaktor SO BSO

w dniu: 15.09.2022 11:36