•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

Starszy specjalista naukowo-badawczy - Wydział Inżynierii Materiałowej

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego specjalisty naukowo-badawczego do realizacji projektu „Kształtowanie struktury i właściwości stopu z pamięcią kształtu NiTi w procesie utleniania w niskotemperaturowej plazmie w aspekcie zastosowania na implanty kostne z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji” na Wydziale Inżynierii Materiałowej, w wymiarze pełnego etatu.  

Opis zadań:

 • opracowanie warunków wytwarzania warstw powierzchniowych na stopie z pamięcią kształtu NiTi w niskotemperaturowej plazmie i/lub azotowania w różnych atmosferach gazowych;
 • opracowanie warunków badania bioaktywności chemicznej stopu NiTi w stanie wyjściowym, z warstwami utlenianymi i/lub tlenoazotowanymi jarzeniowo;
 • badania struktury i właściwości wytwarzanych warstw powierzchniowych, m in. składu chemicznego i fazowego, topografii powierzchni, zwilżalności oraz określenie swobodnej energii powierzchniowej, właściwości biologicznych i mechanicznych;
 • określenie zależności między parametrami technologicznymi procesów utleniania
  i tlenoazotowania jarzeniowego a strukturą powstającego TiO₂, a także między właściwościami warstw powierzchniowych a ich bioaktywnością, przy wykorzystaniu z użyciem algorytmów uczenia maszynowego.

Wymagania konieczne:

 • posiadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynierii materiałowej;
 • doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu procesów inżynierii powierzchni;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie modyfikacji powierzchni stopów z pamięcią kształtu, zwłaszcza do zastosowań biomedycznych;
 • autorstwo i/lub współautorstwo publikacji w czasopismach z tzw. „Listy Filadelfiskiej”
  w tematyce inżynierii materiałowej, w tym inżynierii powierzchni;
 • udokumentowany udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych;
 • doświadczenie w pracy w projektach NCN i/lub NCBiR;
 • wiedza z zakresu 'data science', w tym wykorzystania algorytmów uczenia maszynowego
  do rozwiązywania zagadnień klasyfikacyjnych i regresyjnych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowywanie publikacji naukowych.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe w tym m.in. publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, stażach, szkoleniach oraz wyróżnienia, dane kontaktowe osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi) z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych;
 • odpis dyplomu doktorskiego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów na adres: robert.sobiecki@pw.edu.pl
w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 23.11.2021

Wprowadził(a) do BIP: Redaktor SO BSO

w dniu: 23.11.2021 09:02

Zaktualizował(a): Redaktor SO BSO

w dniu: 23.11.2021 09:02