•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

Starszy referent / specjalista ds. administracyjnych* - WydziaŁ Elektroniki i Technik Informacyjnych

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego referenta / specjalisty ds. administracyjnych*  w Biurze Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.  W wymiarze pełnego etatu.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe, co najmniej na poziomie kwalifikacji I stopnia (studia licencjackie);
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków służbowych, bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.

Zakres obowiązków:

 • wsparcie administracyjne Dziekana Wydziału (redagowanie pism, prowadzenie kalendarza);
 • wsparcie administracyjne pracowników Wydziału (wnioski o przepustki lub parking, wystawianie delegacji);
 • obsługa połączeń telefonicznych oraz wiadomości e-mail (reagowanie na bieżące zapytania);
 • obsługa punktu kancelaryjnego EZD (tj. Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, pocztą przychodząca i wychodząca, zapewnienie właściwego obiegu dokumentów elektronicznych na Wydziale);
 • rejestrowanie faktur;
 • odpowiedzialność za wyposażenie sali konferencyjnej oraz obsługa zaplanowanych w niej spotkań;
 • dbanie o ciągłość zaopatrzenia sekretariatu w materiały biurowe i artykuły spożywcze, we współpracy z Działem Zamówień Publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae (CV);
 • podanie (list motywacyjny);
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • ewentualne kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie/przesyłanie dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko starszego referenta/specjalisty ds. administracyjnych” w Biurze Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych – pok. 115 w Gmachu Elektroniki ul. Nowowiejska 15/19 00-665 Warszawa bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: malgorzata.ksiazkiewicz@pw.edu.pl   W terminie do dnia 30 września 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Zastrzegamy możliwość niedokonania wyboru kandydata. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 29.08.2022

Wprowadził(a) do BIP: Redaktor SO BSO

w dniu: 29.08.2022 15:07

Zaktualizował(a): Redaktor SO BSO

w dniu: 29.08.2022 15:07