•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

Starsza woźna - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszej woźnej w Dziale Gospodarczym  Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, w wymiarze pełnego etatu.

Wymagania konieczne:

  • umiejętność profesjonalnego wykonania czynności sprzątania pomieszczeń oraz czyszczenia urządzeń sanitarnych;
  • umiejętność organizacji pracy własnej;
  • umiejętność pracy w zespole, w warunkach szczególnych utrudnień, wymagających szybkich działań, z nierównomiernie rozłożonymi obciążeniami (praca dwuzmianowa);
  • dobra komunikatywność i zdolność do współpracy z zespołem obsługi budynku.

Zakres obowiązków:

  • codzienne sprzątanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych;
  • okresowe mycie okien;
  • zgłaszanie przełożonym wszelkich awarii i uszkodzeń zauważonych w sprzątanych pomieszczeniach, w tym awarii oraz uszkodzeń instalacji i urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej;
  • dbanie o powierzony sprzęt i urządzenia przeznaczone do sprzątania pomieszczeń;
  • właściwe przechowywanie i zabezpieczenie środków czystości i środków higienicznych, po zakończeniu prac;
  • należyta staranność w zapewnianiu bezpieczeństwa pomieszczeń, w szczególności po zakończeniu czynności sprzątania.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV) na adres e-mail: izabela.pietrusiak@pw.edu.pl bądź osobiście/za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Starsza Woźna w Dziale Gospodarczym” do Biura Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych – pok. 115 w Gmachu Elektroniki, 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19

W terminie do dnia 06 lipca 2022 r.

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Zastrzegamy możliwość niedokonania wyboru kandydata. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 22.06.2022

Wprowadził(a) do BIP: Redaktor SO BSO

w dniu: 22.06.2022 15:05

Zaktualizował(a): Redaktor SO BSO

w dniu: 22.06.2022 15:05