•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

Sprzątaczka / sprzątacz - Wydział Chemiczny

Politechnika Warszawska poszukuje dwóch osób na stanowisko sprzątaczki / sprzątacza do Działu Administracyjnego na Wydziale Chemicznym, w wymiarze pełnego etatu.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie minimum podstawowe;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

 Wymagane postawy:

 • chęć, zapał do wykonywanej pracy, zaangażowanie, sumienność, solidność, podejmowanie się dodatkowo zlecanych przez bezpośredniego przełożonego prac związanych z zadaniami działu;
 • umiejętność obsługi sprzętu sprzątającego: froterka itp.;
 • umiejętność współpracy z pozostałymi członkami personelu obsługi i wszystkimi pracownikami Wydziału.

 Zakres obowiązków:

 • utrzymanie w czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach oraz znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń zgodnie z wymogami higieny;
 • mycie, pastowanie i froterowanie podłóg;
 • odkurzanie wykładzin dywanowych i chodników;
 • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych;
 • opróżnianie koszy na śmieci, wynoszenie śmieci do wyznaczonych miejsc;
 • odkurzanie mebli i parapetów;
 • usuwanie śladów gum do żucia, mycie tablic, ławek, krzeseł, grzejników;
 • mycie okien, drzwi i przeszkleń drzwi oraz lamperii do wyznaczonej wysokości;
 • pielęgnowanie kwiatów;
 • współpraca z pozostałymi członkami personelu obsługi obiektu przy pracach porządkowych i remontowych (sprzątanie po pracach remontowych itp.);
 • przestrzeganie przepisów p.poż i bhp obowiązujących na Wydziale oraz informowanie o zauważonych nieprawidłowościach;
 • zgłaszanie awarii i usterek zauważonych w budynkach Wydziału.

 Obowiązki dodatkowe:

 • pobieranie potrzebnych materiałów i rozliczanie ich zużycia;
 • wykonywanie innych prac i zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego związanych z zadaniami działu;
 • dbałość o mienie Wydziału;
 • szczególna ostrożność i przezorność w kontakcie z substancjami znajdującymi się w laboratoriach wydziałowych, natychmiastowe informowanie o zauważonych nieprawidłowościach w ich przechowywaniu;
 • dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i jego właściwe użytkowanie.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, ksero dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji) do Biura Dziekana Wydziału Chemicznego ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa pok. 162 bądź na adres e-mail: krzysztof.strusinski@pw.edu.pl 
W terminie do dnia  27 września 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 13.09.2022

Wprowadził(a) do BIP: Redaktor SO BSO

w dniu: 13.09.2022 13:34

Zaktualizował(a): Redaktor SO BSO

w dniu: 13.09.2022 13:34