•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

Specjalista inżynieryjno-techniczny - Instytut Systemów Elektronicznych

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Instytucie Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych wymiarze pełnego etatu.

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac technicznych, wspomagających proces dydaktyczny, badawczy lub naukowy w Instytucie Systemów Elektronicznych;
 • ogólny nadzór nad laboratoriami dydaktycznymi i aparaturą pomiarową;
 • nadzór nad sprawnością przyrządów pomiarowych i wewnętrzną siecią informatyczną laboratoriów;
 • aktualizacja oprogramowania komputerów w laboratoriach dydaktycznych Instytutu Systemów Elektronicznych i reagowanie w sytuacjach kryzysowych;
 • wykonywanie bieżących napraw dydaktycznych modułów laboratoryjnych i sprzętu;
 • nadzór nad sprawnością sprzętu komputerowego w laboratoriach dydaktycznych Instytutu Systemów Elektronicznych.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie minimum średnie o profilu technicznym, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku;
 • minimum 8 lat stażu pracy przy wykształceniu średnim (3 lata przy wykształceniu wyższym);
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z dokumentacji technicznej urządzeń;
 • znajomość podstaw elektrotechniki i pomiarów elektrycznych;
 • posiadanie wiedzy z zakresu budowy i działania podstawowych urządzeń pomiarowych;
 • posiadanie wiedzy z zakresu obsługi i utrzymania w ruchu sprzętu komputerowego;
 • znajomość systemu operacyjnego Windows;
 • umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem serwisowym elektronicznym;
 • znajomość podstaw sieci komputerowych;
 • mile widziana znajomość zasad funkcjonowania Uczelni Wyższej;
 • znajomość i umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • wysoki poziom samodzielności oraz organizacji pracy własnej;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • zdolność do pracy nad kilkoma zadaniami równocześnie przy zachowaniu oceny priorytetów;
 • sumienność w wykonywani obowiązków służbowych;
 • pozytywne nastawienie na rozwiązywanie problemów;
 • odpowiedzialność, dokładność, terminowość i zaangażowanie w wykonywana pracę.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres e-mail: malgorzata.drobny@pw.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: „specjalista inżynieryjno-techniczny - ISE”. 

Termin do dnia 31 stycznia 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami. Zastrzegamy możliwość nie dokonania wyboru kandydata. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 17.12.2021

Wprowadził(a) do BIP: Redaktor SO BSO

w dniu: 17.12.2021 12:49

Zaktualizował(a): Redaktor SO BSO

w dniu: 17.01.2022 09:36