•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

Samodzielny referent / specjalista* - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty* ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Technicznym Instytutu Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.  W wymiarze pełnego etatu.
Umowa na czas zastępstwa.

Zakres obowiązków:

Obsługa spaw osobowych pracowników Instytutu tj.:

 • przygotowywanie dokumentacji dot. konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich oraz ogłoszeń dot. pozostałych stanowisk pracy,
 • przygotowywanie dokumentacji dot. nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz zmiany warunków,
 • sporządzanie raportów i zestawień z zatrudnienia pracowników Instytutu,
 • obsługę dokumentacji wyjazdów na stypendia, staże naukowe pracowników Instytutu,
 • obsługę dokumentacji związanej z nagrodami i odznaczeniami,
 • prowadzenie ewidencji okresowych ocen nauczycieli akademickich Instytutu,
 • prowadzenie ewidencji związanej z dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy nauczycieli akademickich,
 • rejestracja delegacji i sprawozdań z wyjazdów krajowych i zagranicznych nauczycieli akademickich,
 • aktualizowanie strony Instytutu w BIP PW,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie minimum średnie bądź wyższe;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office (Word, Excel);
 • znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy;
 • umiejętność sporządzania i redagowania pism;
 • mile widziana znajomość programu SAP HR;
 • mile widziana znajomość zasad funkcjonowania Uczelni wyższej oraz Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • zdolność szybkiego uczenia się, wysoki poziom samodzielności, organizacji pracy własnej;
 • komunikatywność (wysoki poziom empatii i kultura osobista) oraz umiejętność pracy w zespole;
 • sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych;
 • odpowiedzialność, dokładność, terminowość i zaangażowanie w wykonywaną pracę.

 

 

Oferujemy:

 • umowę na zastępstwo w oparciu o umowę o pracę;
 • pracę w prestiżowej Warszawskiej Uczelni;
 • dofinansowanie do wakacji oraz zajęć sportowych i wydarzeń kulturalnych;
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim;
 • systemy premiowe;
 • „trzynastą” pensję;
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie;
 • możliwość przystąpienia do pakietu opieki medycznej.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły;
 • ewentualne kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e-mail: K.Leszczuk@tele.pw.edu.pl W temacie wiadomości wpisując: „Rekrutacja na stanowisko: samodzielny referent / specjalista ds. administracyjnych”.

W terminie do dnia 07 grudnia  2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Zastrzegamy możliwość niedokonania wyboru kandydata. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 23.11.2021

Wprowadził(a) do BIP: Redaktor SO BSO

w dniu: 23.11.2021 15:52

Zaktualizował(a): Redaktor SO BSO

w dniu: 24.11.2021 12:37