•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

Referent ds. finansowych - Dział Finansowo-Księgowych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta ds. finansowych.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • wstępna kontrola otrzymywanych dokumentów księgowych;
 • kontrola dokumentów z zamówieniami publicznymi, umowami z wykonawcami bądź dostawcami towaru i budżetem danego projektu;
 • dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont oraz innymi obowiązującymi przepisami;
 • wstępne wprowadzanie dokumentów kosztowych do systemu SAP dotyczących dydaktyki, kosztów wydziałowych oraz umów dydaktycznych(grantów);
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących przelewów krajowych i zagranicznych;
 • przygotowywanie części finansowej wniosków na wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów, studentów;
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych;
 • rozliczanie wpłat studentów w SAP FI-CA – pomoc;
 • pomoc przy sporządzaniu listy umów cywilnoprawnych;
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do Kwestury, Działu Płac, Działu Ewidencji Majątku ;
 • pomoc w przygotowywaniu i wpisywaniu do SAP planu rzeczowo-finansowego;
 • sprawdzanie faktur z zamówieniami publicznymi oraz zawartymi umowami z wykonawcami usług;
 • kontrola realizacji umów z wykonawcami (umowy finansowane z kosztów wydziałowych);
 • systematyczne sprawdzanie kosztów w systemie SAP;
 • przygotowywanie i dostarczanie raportów z godzin do Działu Płac;
 • systematyczne archiwizowanie dokumentów;
 • pomoc przy sporządzaniu sprawozdań m. in. PNT -01s;
 • wykonywanie innych prac zlecanych przez władze Wydziału oraz Pełnomocnika Kwestora.

 

Wymagane stawiane kandydatom:

 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe;
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie systemu operacyjnego Microsoft oraz pakietu MS Office, strony internetowej, otwartość na poznawanie nowych narzędzi;
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych;
 • umiejętność analizy dokumentów księgowych;
 • umiejętność analitycznego myślenia i redagowania dokumentów;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i dobra organizacja pracy własnej;
 • wysoka kultura osobista, sumienność, punktualność;
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresujących (pod presją czasu);
 • mile widziane: znajomość zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym (w szczególności umowy zlecenia oraz o dzieło), znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów VAT, znajomość prowadzenia ewidencji środków trwałych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość udziału w szkoleniach ukierunkowanych na dalszy rozwój i podnoszenie kwalifikacji;
 • możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych oraz oferty socjalnej skierowanej do pracowników PW.

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie przez link:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=41b4dd045a2e40ec9868d61f8111d98e    w terminie do 07 czerwca 2023 r.

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 25.05.2023

Wprowadził(a) do BIP: Redaktor SO BSO

w dniu: 25.05.2023 09:08

Zaktualizował(a): Redaktor SO BSO

w dniu: 25.05.2023 09:08