•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

Kierownik obiektu - Dział Administracyjno - Gospodarczy

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko kierownika obiektu w wymiarze pełnego etatu.

Opis stanowiska pracy (główne obowiązki):

 • planowanie i zarządzanie bieżącymi zadaniami w obiekcie;
 • współudział w przeprowadzaniu okresowej inwentaryzacji składników majątkowych;
 • kontrola sposobu prowadzenia kart ewidencyjnych wyposażenia obiektu i pracowników obsługi;
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem obiektu;
 • współpraca z Inspektorem Nadzoru Technicznego, kierownikami grup remontowych, wykonawcami spoza Uczelni;
 • współudział we wprowadzaniu ekip remontowych i odbiorze prac remontowych;
 • realizacja zaleceń (SANEPID, służby p. poż i innych) z zakresu kontroli obiektu;
 • odpowiedzialność za powierzone mienie;
 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji;
 • przygotowywanie zgłoszeń w zakresie potrzeb przeprowadzenia w podległym obiekcie prac remontowych na podstawie protokołów z przeprowadzonych ocen stanu technicznego i kontroli;
 • lokalizowanie usterek lub awarii, zgłaszanie odpowiednim służbom technicznym;
 • stała współpraca z użytkownikami pomieszczeń i firmami wynajmującymi pomieszczenia w obiekcie;
 • ścisła współpraca z innymi jednostkami Uczelni w zakresie powierzonych zadań;
 • zabezpieczenie majątku poprzez podejmowanie wszelkich dostępnych działań na rzecz doskonalenia zabezpieczenia obiektu, w tym poprzez dokonywanie okresowej oceny stanu zabezpieczenia obiektu we współpracą ze Strażą Akademicką.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone studia wyższe (Zarządzanie nieruchomościami, Administracja, Prawo lub techniczne);
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w samodzielnym zarządzaniu nieruchomością;
 • znajomość ustaw: Gospodarka nieruchomościami, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
 • doświadczenie w technicznej obsłudze nieruchomościami;
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej obiektu;
 • zdolność podejmowania samodzielnych decyzji;
 • znajomość języka angielskiego (min. B2);
 • umiejętność kierowania zespołem;
 • umiejętność rozwiązywania problemów techniczno-organizacyjnych;
 • odpowiedzialność, samodzielność;
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
 • bezkonfliktowość;
 • otwartość na nowe pomysły i rozwiązania oraz ich kreowanie – umiejętność nieszablonowego myślenia;
 • posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presja czasu;
 • przestrzeganie zasad kultury i etyki na wykonywanym stanowisku.

 Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w zarządzaniu obiektami użyteczności publicznej;
 • doświadczenie w pracy w Uczelni wyższej.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: rekrutacja.bso@pw.edu.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 31.03.2021

Wprowadził(a) do BIP: Redaktor SO BSO

w dniu: 31.03.2021 13:20

Zaktualizował(a): Redaktor SO BSO

w dniu: 31.03.2021 13:20