•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych - Dział Inwestycji i Remontów

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko inspektora nadzoru robót elektrycznych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Główne zadania:

 • nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację zadań remontowych i inwestycyjnych;
 • nadzorowanie przy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • dokonywanie odbiorów i rozliczeń zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • zlecanie i nadzór nad okresowymi przeglądami obiektów budowlanych oraz prowadzenie centralnego rejestru zaleceń;
 •  współpraca z przedstawicielami użytkownika i nadzorem autorskim w trakcie realizacji robót i odbioru.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • staż pracy min. 5 lat – w tym 3 lata w zakresie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych;
 • doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem, koordynacją i nadzorem procesów inwestycyjnych;
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
 • świadectwa kwalifikacji G1 (urządzenia, instalacje oraz sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną) E i D (Eksploatacja i Dozór) min. do 15 kV;
 • przynależność do właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz odnawialnych źródeł energii;
 • znajomość aktualnych przepisów w zakresie powierzonych zadań, a w szczególności ustawy – Prawo budowlane, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów i norm technicznych;
 • umiejętność sprawdzania projektów technicznych;
 • umiejętność kosztorysowania i posługiwania się programem do kosztorysowania (np. Norma);
 • znajomość pakietu MS Office;
 • znajomość Auto CAD/ZWCAD.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na prestiżowej warszawskiej uczelni technicznej;
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim;
 • świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • systemy premiowe;
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • listy motywacyjny oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenia i posiadane uprawnienia;
 • kopie świadectw pracy.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: joanna.moscicka@pw.edu.pl

Termin składania ofert – 7 października 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 23.09.2022

Wprowadził(a) do BIP: Redaktor SO BSO

w dniu: 23.09.2022 09:14

Zaktualizował(a): Redaktor SO BSO

w dniu: 23.09.2022 09:14