•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Zmiana ogłaszenia konkursu ofert na najem lokalu

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej niniejszym informuje, że ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w nieruchomości Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej usytuowanej w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4 ogłoszone w dniu 26.05.2017 r. ulega zmianie w zakresie terminu składania ofert.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 4 lipca 2017 r. do godz. 11:00w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, Sekretariat ogólny, parter.

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa w dniu 4 lipca 2017 r., o godz. 11:30, w sali 0.01 (parter).

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej

https://www.bip.pw.edu.pl/Ogloszenia/Oglaszenie-konkursu-ofert-na-najem-lokalu

Wytworzył(a): Dyrektor CZIiTT

w dniu: 20.06.2017

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 20.06.2017 10:45

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 20.06.2017 13:15