•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Zaproszenie do udziału w projekcie RENOIR

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Komisji Europejskiej dla projektu  RENOIR (Reverse Engineering  of Social Information Processing) ogłaszam konkurs na udział w Projekcie dla pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Wybrane osoby będą mogły odbyć staże naukowe od 1 do 12 miesięcy w okresie 2018-2019 u następujących Partnerów/ Beneficjentów Projektu:

  1. Stanford University, USA,
  2. Rensselaer Polytechnic Institute, USA,
  3. Carnegie Mellon University, USA,
  4. Northeastern University, USA,
  5. Notre Dame University, USA,
  6. University of California at Davis, USA,
  7. University of California Santa Cruz, USA
  8. Nanyang Technological University, Singapur,
  9. Slovenska Tiskovna Agencija (Słoweńska Agencja Prasowa), Słowenia

Preferowane będą osoby, które  posiadają już osiągnięcia naukowe lub rozpoczynają studia doktoranckie związane z tematyką głównych Pakietów Roboczych RENOIR:

a) Data infrastructure for social information,

b) Data-mining/ machine-learning for reverse engineering of social information processing,

c) Modeling of information inference in social networks.

Projekt RENOIR należy do Programu RISE Akcji Marii Skłodowskiej Curie i jest finansowany z Programu Horyzont 2020 oraz ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W dotychczasowych pracach Projektu na Politechnice Warszawskiej biorą udział pracownicy i  doktoranci  Wydziałów Fizyki, MiNI oraz EiTI. Opis Projektu, wybrane publikacje i raporty ze staży są dostępne poprzez www.renoirproject.eu,  twitter.com/RENOIRprojectEU. Więcej informacji mogę udzielić również osobiście.

Zgłoszenia do Projektu (CV, lista publikacji, list motywacyjny) można przesyłać na adres: jholyst@if.pw.edu.pl  do dnia 9 grudnia 2017 r.

Wytworzył(a): Prof. Janusz Hołyst

w dniu: 09.11.2017

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 09.11.2017 12:20

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 09.11.2017 12:20