•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

W sporze z UOKiK sąd przyznał rację Politechnice Warszawskiej

Zakończył się trwający 3 lata spór między Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów a Politechniką Warszawska, dotyczący umów o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne.

Przypomnijmy, że Urząd zarzucił Politechnice łamanie praw studentów i „naruszenie zbiorowych interesów konsumentów” oraz nałożył wysoką karę pieniężną w związku z treścią tych umów, chociaż były one przez Uczelnię sporządzone zgodnie z wymogami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

22 lipca 2010 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uznając stanowisko Uczelni za właściwe, unieważnił decyzję Prezesa UOKiK oraz „odstąpił od nałożenia nakładającą na PW kary pieniężnej”.

Odpis wyroku sądowego » [pdf] 621,18 kB

Wytworzył(a):

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 03.08.2010 12:42

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 03.08.2010 12:42